Yhdistys

Kunnallinen Päihdehuoltoyhdistys ry. on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on aatteellisesti ja ammatillisesti tukea kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien päihdehuollon toimintayksiköiden ja niiden henkilökunnan sekä asiakkaiden toimintaa.

Yhdistys perustettiin vuonna 1984 turvaamaan ja kehittämään kunnallisen päihdehuollon palveluja.

Toiminta

• Yhdistys edustaa kunnallisen päihdehuollon toiminta- yksiköiden henkilökuntaa ja asiakkaita
• Yhdistys on yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa päihdehuollon kehittämiseksi
• Yhdistys toimii alansa lausunnonantajana
• Yhdistys nimeää edustajia alan neuvottelu- ja yhteistyöelimiin

Kenen yhdistys

• Päihteiden ongelmakäytön kanssa työskentelevät kuntien ja kuntainliittojen palveluksessa olevat viranhaltijat sekä vapaaehtoiset työntekijät
• Päihdehuollon asiakkaat
• Muut päihdehuollosta kiinnostuneet